• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงยิม 3 อาคารสมบัติ คุรุพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 230 โหล ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ

  2022-05-16 18:10
  จำนวนวิว 35
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565

  2022-05-15 08:33
  จำนวนวิว 11
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ทริปแรก “ขับรถลุยทะเลทราย เที่ยวตลาดน้ำ เกิ่นเทอ”

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ทริปแรก “ขับรถลุยทะเลทราย เที่ยวตลาดน้ำ เกิ่นเทอ” วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ทริปแรก “ขับรถลุยทะเลทราย เที่ยวตลาดน้ำ เกิ่นเทอ”

  2022-05-14 08:29
  จำนวนวิว 34
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านด้ายเนา แฟชั่นเฮ้าส์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  2022-05-14 18:39
  จำนวนวิว 12
  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี

  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี

  2022-05-11 18:10
  จำนวนวิว 76
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

  2022-04-18 15:05
  จำนวนวิว 39
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

  2022-04-08 07:30
  จำนวนวิว 36
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

  2022-04-07 19:00
  จำนวนวิว 15
  ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)

  ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.15 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)

  2022-03-29 12:31
  จำนวนวิว 20
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 – 20.50 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน

  2022-03-26 02:02
  จำนวนวิว 22
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมเตรียมการต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมเตรียมการต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 18.55 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ร้านอรอุบล เวดดิ้ง สตูดิโอ ชั้น 3 อาคารโดมอรอุบลเวดดิ้ง และ โรงแรมอริสตาร์ อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมการต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  2022-03-24 18:55
  จำนวนวิว 30
  พิธีเปิดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2

  พิธีเปิดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.00 น. ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

  2022-02-15 08:00
  จำนวนวิว 46
 • รู้เท่าทันกัน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สโมสรโรตารีมูลริเวอร์ ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 67 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  • สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  • สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  1. นางเมตตา เมืองเจริญ
  2. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  3. นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ