• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเดิม)

  2022-10-23 10:11
  จำนวนวิว 21
  หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนวัดบูรพา

  2022-10-19 10:41
  จำนวนวิว 11
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2022-10-19 10:41
  จำนวนวิว 28
  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” ให้กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” ให้กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meets

  2022-10-01 12:46
  จำนวนวิว 21
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี (2565)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี (2565) วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา น. ณ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี

  2022-10-03 14:34
  จำนวนวิว 21
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล) ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

  2022-04-18 15:05
  จำนวนวิว 44
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี-ภูเก็ต

  2022-04-08 07:30
  จำนวนวิว 39
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

  2022-04-07 19:00
  จำนวนวิว 23
  ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)

  ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.15 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)

  2022-03-29 12:31
  จำนวนวิว 25
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตลาดนัดมาระแม (นัดพิเศษ) ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม (นัดพิเศษ) อุบลราชธานี เมือง 4 แสง

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตลาดนัดมาระแม (นัดพิเศษ) ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม (นัดพิเศษ) อุบลราชธานี เมือง 4 แสง วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2022-09-27 16:21
  จำนวนวิว 7
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์ ลดราคา Lot 20 จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์ ลดราคา Lot 20 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

  2022-09-14 10:43
  จำนวนวิว 15
  พิธีเปิดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2

  พิธีเปิดกิจกรรมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.00 น. ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “งานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ซีซั่น 2” โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

  2022-02-15 08:00
  จำนวนวิว 48
 • รู้เท่าทันกัน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  • สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  • สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  1. นางเมตตา เมืองเจริญ
  2. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  3. นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ