หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)


2022-09-03 20:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022) โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และได้แสดงความยินดีกับ นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามประธานจัดงาน อุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022) : A Part of UBON ART FEST 2022

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะจากอาหาร ทั้งระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน มีการนำเสนอนวัฒนธรรมในวงการและเครื่องดื่ม มีการออกร้านของร้านอาหารและร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดแสดงงานศิลปะ NFT Digital Art Exhibition อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยและศิลปิน นักร้องชื่อดัง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603