หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี


2022-10-14 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หรือ เดอะอ๋อน แชมป์โลกเจ็ตสกี รุ่น EXPERT Veterans Runabout Limited และรองอันดับ 2 (ที่ 3) รุ่น PRO-AM Endurance Runabout โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603