หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและเปิดโชว์รูมแห่งที่300 ของเอเชียแปซิฟิค BYD EV-D Ubon Ratchathani


2024-06-04 19:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โชว์รูม BYD อุบลราชธานี (สำนักงานใหญ่)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมแสดงความยินดีและเปิดโชว์รูมแห่งที่300 ของเอเชียแปซิฟิค BYD EV-D Ubon Ratchathani เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอีวีของอาเซียน ซึ่งบริษัท EV-D อุบลราชธานี จำกัด มุ่งมั่นตั้งใจที่ให้เป็นโชว์รูมที่ดีที่สุด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ไว้สำหรับรองรับลูกค้าชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง และลูกค้าทุกท่าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603