หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam


2022-09-02 15:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam หรือ วันครบรอบ 77 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์จากท่านจู ดึ๊หยุน กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่วมงานเลี้ยงรับรอง (Gala Dinner)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603