องค์กรเอกชน


2019-05-09 16:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 263

หอการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน หอการค้า มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. หอการค้าจังหวัด 2. หอการค้าไทย 3. หอการค้าต่างประเทศ 4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

องค์กรเอกชน

หอการค้า

 1. หอการค้าไทย
 2. หอการค้าอิสาน20จังหวัด
 3. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
 4. หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
 5. หอการค้าจังหวัดยโสธร
 6. หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
 7. หอการค้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 8. หอการค้าอำเภอเขมราฐ
 9. หอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหาร
 10. หอการค้าอำเภอนาตาล
 11. หอการค้าอำเภอเดชอุดม
 12. หอการค้าอำเภอโขงเจียม
 13. หอการค้าช่องเม็ก
 14. หอการค้าอำเภอสิรินธร
 15. YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

สภาอุตสาหกรรม

 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

 1. สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603