หอการค้าอุบล จับมือกับ NBT พาไป หม่องกิน หม่องซื้อ ของดีเมืองอุบล


2019-06-03 15:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 111

หอการค้า จับมือกับ NBT ทำรายการทีวี บิซไทม์ พาไป หม่องกิน หม่องซื้อ ดีๆในอุบล โดยกรรมการหอการค้า คือ รองประธานชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี และ ท่านกรรมการกรุณา คณานิจไพบูลย์ ได้ร่วมทำรายการใหม่ ร่วมค้นหา แนะนำ รวมทั้งเป็นได้พิธีกรพูดคุย ถึง ความเป็น ผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองอุบล ให้ทุกคนได้ทราบ ว่า "อุบลมีดีกว่าที่คิด กว่าที่เห็นเยอะมาก"

หอการค้า จับมือกับ NBT ทำรายการทีวี บิซไทม์ พาไป หม่องกิน หม่องซื้อ ดีๆในอุบล โดยกรรมการหอการค้า คือ รองประธานชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี และ ท่านกรรมการกรุณา คณานิจไพบูลย์ ได้ร่วมทำรายการใหม่ ร่วมค้นหา แนะนำ รวมทั้งเป็นได้พิธีกรพูดคุย ถึง ความเป็น ผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองอุบล ให้ทุกคนได้ทราบ ว่า "อุบลมีดีกว่าที่คิด กว่าที่เห็นเยอะมาก"

กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603