หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี


2024-06-11 15:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 (ชั้น3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2567 และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของอาหารและสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู้ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603