หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน GHB Home Loan Fair @ อุบลราชธานี


2024-05-31 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ โฮมโปรอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน GHB Home Loan Fair @ อุบลราชธานี

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตอุบลราชธานี จัดงาน “GHB Home Loan Fair @ อุบลราชธานี ขึ้นในวันที่ 31พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603