หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน”โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการหอค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง)


2024-05-30 10:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และและนางลำใย บัวดก สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี” หอการค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141(ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่หนึ่งสี่หนึ่ง) เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารรี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ไม่ผ่าน จำนวน 17 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ผ่าน จำนวน 44 ราย คิดเป็นยูนิต= 17,600 ซีซี
  • รับใบประกาศและเข็มที่ระลึก

ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ราย

ครั้งที่ 7 จำนวน 3 ราย

ครั้งที่ 16 จำนวน 1 ราย

ครั้งที่ 36 จำนวน 2 ราย

ครั้งที่ 48 จำนวน 1 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603