หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ PRIDE MOUTH จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 (UBON PRIDE2024)


2024-05-29 19:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00-18.30 น. ณ ลานครีเอทีฟ ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ PRIDE MOUTH จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 (UBON PRIDE2024) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในเดือนมิถุนายน หรือ PRIDE MOUTH ร่วมกับหลายประเทศทั่วโลก และหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อน รณรงค์ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกฎมายที่ส่งเสริม คุ้มครอง ปกป้องทุกคน ทุกเพศต่อไป ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603