หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน(OTOP) ครั้งที่ 1/2567


2024-05-28 19:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน(OTOP) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระราชดำริให้ศึกษาแนวทางในการให้ความคุ้มครองผ้ามัดหมี่สอดไหมคำที่มีลักษณะการทอผ้าด้วยเทคนิคพิเศษและผ้ากาบบัว เพื่อปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี รวมถึงสินค้ากลุ่มผ้าในประเทศไทย ที่ได้รับการทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 สินค้า ได้แก่ 1) ผู้ตีนจำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) ผ้าไหมยกดอกลำพูน จังหวัดลำพูน 3)ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ 4) ผ้าไหมมักหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น 5)ผ้าผ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6)ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จังหวัดสกลนคร 7)ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 8)ผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 9)ผ้าไหมเก็บเมืองหลวง จังหวัดศรีสะเกษ และ 10)เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งนี้มอบหมายหน่วยงาน(เจ้าภาพ) ในการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603