หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน กองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


2024-05-27 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองปรานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน กองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567และเพื่อให้การดำเนินดารคัดเลือกเยาวชน เพื่อรับทุนฯ “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603