หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2567


2024-05-27 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 1

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2567 เรื่องสืบเนื่องในโครงการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ในเดือนตุลาคม ของทุกปี และโครงการจัดสร้างป้ายเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ.,โครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเตรียมการจัดงานครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 25667 การจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ.ประจำปี ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603