หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2567


2024-05-24 09:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม VIP3 เรือนอาหารสุนีย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2567 ในเรื่องเพื่อพิจารณาในการร่วมจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2567โดยภาคเอกชนภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" และเรื่องสืบเนื่องทบทวน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

รวมถึงความคืบหน้าโครงการการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) เพื่อการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประเด็นผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นจุดผ่านแดนถาวร ,โครงการถนนยกระดับเชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี-อำเภอวารินชำราบ,ยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เป็น CiQ (Custom Immigration Quarantine),โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล Happy Moon จุดสันทนาการแห่งใหม่บริเวณฝั่งแม่น้ำมูลรวมถึงประเด็นอื่นๆอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603