หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการจัดฝึกอบรมเรื่องแปรรูปอาหารสัตว์ทำเป็นไส้กรอกอีสาน


2024-05-23 18:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเรื่องแปรรูปอาหารสัตว์ทำเป็นไส้กรอกอีสาน ซึ่งการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นไส้กรอกอีสานโบราญ พรีเมียม ซึ่งทำจากเนื้อสัตว์ล้วนๆไม่มีมันแทรกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หอการค้าตั้งใจแปรรูปขึ้นมาเพื่อให้เป็นของดีของเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีไส้กรอกนี้จะมีทั้งหมูไก่และที่สำคัญที่สุดคือโคนิลอุบล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603