หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสธวท.ฯ ทั่วประเทศ


2024-05-18 20:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมต้อนรับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสธวท.ฯ ทั่วประเทศ ร่วมงาน “อนุรักษ์ ภูษา งามล้ำค่าผ้าอุบล ฉลองครบรอบ 45 ปี ของสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603