หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกในประเทศกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง


2024-05-17 13:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.45-12.15 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง เฮ้าส์ จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกในประเทศกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อกำหนดเงื่อนไขการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้แก่ ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ผู้ส่งออก และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603