หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเรื่องการร่วมเป็นผู้จัดงานประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2567


2024-05-15 11:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาปี พ.ศ.2567 นี้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้รวบรวมองค์กร และภาคเอกชน ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2567 ขึ้น ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2567 ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอุบลราชธานี โดยให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน คุ้มวัด และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603