หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ครั้งที่2-2567


2024-05-14 11:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน

โดยการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 ถึง วันที่ 23 ก.ค.2567 รวม 7 วัน โดยปีนี้จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงแสง สี เสียงจากชุมชนต่างๆ และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในวันที่ 20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 รวม 2 วัน ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนท้องถิ่นภายในจังหวัด พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผลักดันยกระดับเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศในด้าน Festival เทศกาลประเพณีไทยรวมถึงสร้างโอกาสสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603