หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567


2024-05-13 17:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี/เลขาธิการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายศิวาวุธ ว่องไว รองประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยหอการค้าไทยได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ขึ้นระหว่างวันที่11-13 พฤษภาคม 2567 เพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วน ตามแนวทาง Connect the dots ในการเชื่อมโยงความร่วมมือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Connect Competitive-Sustainable

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าจังหวัด และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 รับฟังบรรยายปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจประเทศไทย2567” และนำเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภูมิภาค ,เสวนาหรือระดมความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจภูมิภาค รวมถึงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค” และสรุป “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค 5 ภาค” ทั้งนี้มีพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2566 –รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก –รางวัลหอการค้ามาตรฐาน –รางวัลหอการค้าดีเด่น เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603