หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโพธิ์,เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคนิลอุบลต้นแบบ,เยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบสวนทุเรียน


2024-05-07 09:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อุบลฯ พร้อมด้วยหอการค้าไทย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโพธิ์และเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคนิลอุบลต้นแบบรวมถึงร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางและปัญหาในการเลี้ยงโคนิลอุบลและการหาช่องทางการตลาดในการส่งออกและจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและจุดประกายแนะนำเกษตรกรกลุ่มโคนิลเนื้อเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเนื้อโคนิล ทั้งนี้คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ กรรมการบริหาร หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ได้มอบหนังสือ “การขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)” ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคนิลอุบลฯ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและผลักดันรวมถึงยกระดับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีรายได้เพิ่มและสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อโคให้มีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ได้ร่วมลงพื้นที่สวนทุเรียนแม่น้ำมูล นายประเสริฐ. วรเชษฐ อ.สว่างวีระวงศ์ และได้ปรึกษาหารือสอบถามปัญหาในการปลูกทุเรียนในพื้นที่และสภาพของดินที่จะสามารถปลูกทุเรียนตลอดจนสอบถามช่องทางในการการจัดจำหน่ายและส่งออกทุเรียน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603