หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ นาเยีย


2024-05-04 17:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อุบลฯ ร่วมต้อนรับหอการค้าไทย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการลงพื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป

ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าไทย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะได้ลงพื้นที่ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ นาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดยคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร และคุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ กรรมการบริหาร หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการสร้างเกษตรมูลค่าสูงของหอการค้าไทย และคุณพิศณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงได้มีการนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี จากทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ นาเยีย จากคุณสุกรรณ์ พิลาล้ำ ประธานวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ นาเยีย

ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางและปัญหาการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดอุบลราชธานี จากผู้ร่วมอภิปรายจากทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และเกษตรกรในพื้นที่ และคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร ได้กล่าวสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603