สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น ขอเข้าพบและประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2024-04-24 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม เนื่องด้วยนาย ชู ดิ๊ก หยุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะขอเข้าพบและประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งในเรื่องการค้าและการลงทุน และเรื่องสินค้าในประเทศเวียดนามที่ยังไม่ค่อยมีการจัดจำหน่ายภายในจังหวัดอุบลราชธานีมากหนักรวมถึงการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีกับทางประเทศเวียดนาม รวมถึงในด้านอื่นๆ

ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบของที่ระลึก“เสื้อไทอุบล” เสื้อฮาวายลายอุบล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งSoft Power ของทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลฯ ร่วมถึงเป็น Soft Power ของทางจังหวัดอุบลราชธานี และของฝากจากสามชัย samchaiที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของทางจังอุบลราชธานี ให้กับทางสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603