หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2567 ธีมงาน "เมษาฮาวาย..ม่วนหลาย ม่วนคัก"


2024-04-24 14:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนโดยร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2567 ธีมงาน "เมษาฮาวาย..ม่วนหลาย ม่วนคัก"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งมอบธงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบ “เสื้อไทอุบล” เสื้อฮาวายลายอุบล เป็นของรางวัลในงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2567 ในครั้งนี้อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603