หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 1/2567


2024-04-18 16:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 16.00 น. ณ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 1/2567 ในการรายงานสถานการณ์การค้าชายแดนและค้าผ่านแดนของไทยและประเด็นส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนที่ผลักดันได้สำเร็จแล้ว รายงานผลการดำเนินกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ผลจากการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือด้านการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนต่างๆ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การค้าขายแดนและค้าข้ามแดนของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2567 (วิเคราะห์ราย Sector และร่วมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603