หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเดินแบบแฟชั่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ในงานอัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival


2024-04-17 17:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานเดินแบบแฟชั่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ในงานอัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival

โดยภายในงานจะมีการเดินแบบแฟชั่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน รวมถึงเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย รวมทั้งภายในงาน"อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival ยังมีดนตรีและสายน้ำ ชุ่มฉ่ำกันตลอดเดือน" ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603