หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว“มหาสงกรานต์อุบลราชธานี ถนนดอกไม้ และสายน้ำ ฮางฮด รดน้ำ 5 พระแก้ว”


2024-04-17 10:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว โดยนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “มหาสงกรานต์อุบลราชธานี ถนนดอกไม้ และสายน้ำ ฮางฮด รดน้ำ 5 พระแก้ว” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603