หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีเปิดงานสงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว


2024-04-11 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคุณยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เนื่องในระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล มีกำหนดการในการจัดงาน สงกรานต์ลานธรรม “ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว” เพื่อตอกย้ำความเป็น Destination ที่จะทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาดีๆซึ่งสามารถตอบโจทย์ครบทั้ง Shop-Eat-Play ได้ทุกวันตลอดเทศกาลภายใต้ Concept สงกรานต์มหาบันเทิง ด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ -สรงน้ำพระแก้ว 5 องค์ คู่เมืองอุบลราชธานี เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลได้แก่

  • พระแก้วบุษราคัม
  • พระแก้วมรกต
  • พระแก้วโกเมน
  • พระแก้วนิลกาฬ
  • พระแก้วไพฑูรย์

รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน,กิจกรรมเวิร์คช็อป D.l.Y.ม่านเทียนเรืองแสง จาก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี,ตลาดสินค้าหัตถกรรมร่วมสมัย ในรูปแบบตลาดเลาะริมโขง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603