หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567


2024-04-11 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการ ด้านโครงการวิจัยร่วมเอกชนและกิจกรรมยกระดับ SMEs รวมถึงด้านทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และปรับแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รดน้ำขอพรท่าน รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูรีปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603