หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม มหาสงกรานต์แก่งสะพือ ประจำปี 2567 “อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival”


2024-04-11 11:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival”โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนในเมืองรอง เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกำกำลังกาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603