หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่งผ่านแดนของ 5 จังหวัด 3 ประเทศที่แขวงเซกอง


2024-04-02 16:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ แขวงเซกอง สปป.ลาว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีท่านเหล็กไหล สีวิไล เจ้าแขวงเซกอง และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมประชุมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่งผ่านแดนของ 5 จังหวัด 3 ประเทศที่แขวงเซกอง

เพื่อผลักดันและเชื่อมโยงส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่งผ่านแดนของ 5 แขวง/จังหวัด 3 ประเทศ แขวงเซกอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จังหวัดกวางนาม นครดานัง สส.เวียดนาม และจังหวัดอุบลราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีบรรยากาศคึกครื้น และนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในเขตดังกล่าว รวมทั้งการรับรองการเยี่ยมเยียน การปฏิบัติงาน และเข้าร่วมพิธีงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งแขวงกอง ครบรอบ 40 ปี ของผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าภาคอีสาน แห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2567ถึง 5 มีนาคม 2567 ณ แขวงเซกอง สปป.ลาว ในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603