หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสงการณ์ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่ม YEC กลุ่ม Yong Smart Farmer และกลุ่ม MOC Biz Club


2024-03-29 09:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่ม YEC กลุ่ม Yong Smart Farmer และกลุ่ม MOC Biz Club และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและบูรณาการทำงาน เพื่อส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหารือในเรื่องของสินค้าเด่น,สินค้าอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม YEC กลุ่ม Yong Smart Farmer และกลุ่ม MOC Biz Club และพร้อมที่จะผลักดันเป็น Soft Power ของจังหวัด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603