หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ถวายปัจจัยสนับสนุนวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


2024-03-25 09:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ร่วมสนับสนุนภาครัฐและเอกชน เป็นผู้เข้าร่วม โดยถวายปัจจัยสนับสนุนวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม “UBON SOLAR Night Run” โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง (ครั้งที่2) จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อร่วมบุรณะอุโบสถวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณะผู้จัดงานตลอดจนผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603