หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567


2024-03-25 08:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567

เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินฯ และโครงการ ดังนี้

1)คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 64 ราย

2)โครงการขององค์กรพิการและหน่วยงานรัฐ (งบสนับสนุนโครงการหัวละบาท) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8 โครงการ

3)โครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (งบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 โครงการ

4)โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่4 (พ.ศ.2566-2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่6 (พ.ศ.2566-2570)

ทั้งนี้ยังมีความคิดเห็นจากทางผู้พิการในส่วนเรื่องของเงินกู้ที่อยากให้มีการพิจารณาความเป็นไปในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงระดับของเงินกู้ที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางเพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์แก่ผู้พิการมากขึ้นและพิจารณาศักยภาพในการชำระเงินของผู้กู้

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องของผู้พิการที่ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้เสียหาย ได้เกิดปัญหาในการสร้างบ้านที่อาจจะเกิดความล่าช้าจึงเกรงว่าผู้เสียหายจะได้รับผลกระทบอีกที่ประชุมจึงได้ปรึกษาหารือกันในการลงพื้นที่เพื่อพิจาณาในปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม ในประเด็นที่1.ในเรื่องที่ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมสนับสนุน การสร้างบ้านให้การผู้พิการ ที่ถูกกระทำชำเรา ที่อยู่ อ.นาจะหลวย ซึ่งจะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า

ประเด็นที่2.ผู้พิการทางการได้ยินได้เสนอต่อทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ สมาชิก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรับผู้พิการ เข้าทำงานในสถานประกอบการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603