หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Southern Market & Matching หลาดใต้ออนทัวร์@อุบล


2024-03-22 09:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Southern Market & Matching หลาดใต้ออนทัวร์@อุบล โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง(พาณิชย์จังหวัดสงขลา) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน

ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ 10 จังหวัด ที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (สงขลา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล) ภายใต้ชื่องาน “Southern Market & Matching หลาดใต้ออนทัวร์@อุบล” ภายในงานพบการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า สุดยอดจาก 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 คูหา และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัด แสดงและจำหน่ายสินค้า และยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสำคัญที่มีศักยภาพของภูมิภาค

ภายในงานเน้นความทันสมัย ควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ของทางภาคใต้มีการจำหน่ายสินค้า 50 ร้านค้า อาทิ อาหารทะเลแปรรูป สินค้า 11 จังหวัดภาคใต้ เช่น มะม่วงเบา ปลากะพง 3 น้ำทะเลสาบสงขลา ไข่เค็มไชยา หอยนางรมสุราษฎร์ธานี เครื่องประดับมุก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการเจรจาธุรกิจทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยืผู้ประกอบการในยุค New Normal ผ่านระบบ Online Business Matching ที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าให้กับคู่ค้าละเจรจากับผู้ประกอบการ ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย กว่า 80 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603