หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี


2024-03-20 18:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และนายประชา กิจตรงสิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจัดทำแผนในปี พ.ศ.2567-2570 ได้มีการขับเคลื่อนการศึกษา จ.อุบลราชธานี และมีการจัดทำUB-SPLC MODEL ตั้งแต่พ.ศ.2567-2570 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และการบูรณาการภาคีเครือข่าย Thai MOOC ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ พร้อมทั้งการพิจารณาโยกย้ายครูในพื้นที่นวัตกรรมที่ต้องผ่านมติคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบ เพื่อประสิทธิภาพของโรงเรียนนวัตกรรม รวมถึงการขับเคลื่อนบายการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout) ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้วางแผนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน,ความเจริญทางเศรษฐกิจ,การศึกษาและพัฒนาคน,ระบบดูแลสุขภาพการรักษาวิถีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์,คุณภาพชีวิตดีมีความปลอดภัย

  • ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความคิดเห็นในส่วนของวิชาเลือกในหลักสูตรที่ไม่ใช่วิชาหลัก ในการฝึกอาชีพให้วิชาตามหลัดสูตรให้สอดคล้องกับงบประมาณและคุณภาพชีวิตของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตทีต่างกันซึ่งวิชาที่นำมาคิดตามหลักสูตรให้สามารถต่อยอดใช้ในอนาคตได้ต่อยอดส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกและเปิดกว้างเปิดโอกาสให้กับเด็ก

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603