หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup


2024-03-19 19:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ เตชะสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประโยชน์งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเผยแพร่ผลงาน รวมถึงเปิดตัวสินค้านวัตกรรมของ Startup ในพื้นที่ นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603