หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดอุบลราชธานี


2024-03-16 10:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศิวาวุธ ว่องไว รองประธานกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงาน โดยร่วมพิธีเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพโยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603