หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 3/2567


2024-03-16 10:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางสาวเกษมนีย์ นาจาน ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603