หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องจัดงาน Hong Kong Gifts & Premium Fair


2024-03-12 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยคุณดวงรัตน์ พงศ์ชัยโชค ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้าพบด้วยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council – HKTDC) จะจัดงาน Hong Kong Gifts & Premium Fair วันที่ 27-30 เมษายน 2567 ที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทแฟชั่น ของใช้ครัวเรือนและของตกแต่งบ้าน ของขวัญของชำร่วย การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างฮ่องกงและนานาชาติทั้งในส่วนของสินค้าและการบริการของผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้เดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ได้มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตให้แก่คุณดวงรัตน์ พงศ์ชัยโชค ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและศิริมงคลกับชีวิตต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603