หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2567


2024-03-12 15:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2567 และรายงานความคืบหน้าสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดและกลุ่ม YEC ในด้านต่างๆดังนี้ –การค้า/การลงทุน –การเกษตร/อาหาร –การท่องเที่ยว/บริการ พร้อมทั้งความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603