หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ


2024-03-05 11:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงภาคส่วนต่างๆร่วมประชุมคณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายในฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายจัดตั้งโรงทาน

โดยประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รองประธานกรรมการ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ร่วมถึงกรรมการท่านอื่นๆภายในฝ่าย

อำนาจหน้าที่

 • จัดเตรียมสถานที่ภายในวัดมหาวนาราม เพื่อการจัดตั้งโรงทานในการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย เต้นท์หรืออาคารโรงทาน รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับจัดวางอาหารและจัดเตรียมบริเวณที่นั่งสำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนจัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง จัดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร จัดเตรียมถังขยะ และอุปกรณ์รักษาความสะอาด รวมถึง จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงทานตลอดระยะเวลาการจัดงาน จัดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการบริการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม

*โรงทานเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน เวลา 11.00 น.และ 16.00 น.

ซึ่งกำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2567

เวลา 10.30 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯจากกองบิน 21 ไปยังห้องมั่นคง วัดมหาวนาราม

วันที่ 10 มีนาคม 2567

เวลา 07.00 น. จัดตั้งริ้วขบวนแห่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากหน้าศาลหลัดเมือง อุบลราชธานี ไปยังวัดมหาวนาราม

เวลา 09.00 น. – 20.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป

เวลา 09.00 น. – 20.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ

วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 น. – 20.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เวลา 06.00 น. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากจังหวัดอุบลราชธานี จากวัดมหาวนาราม ไปยังกองบินที่ 21 ส่งไปจังหวัดกระบี่

หมายเหตุ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์

โดยในวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารตั้งแถวรอรับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ จากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ เคลื่อนที่ถึงพระวิหารวัดมหาวนารามและหยุดที่หน้าพระวิหาร

 • ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย คนที่ 1 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมอบให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย คนที่ 2 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 • ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย คนที่ 3 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมอบให้แก่ อธิบดีกรมศาสนา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญพระบรมสารีริกธราตุฯ ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป
 • อธิบดีการศาสนา อัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะขึ้นประดิษฐานบนมณฑป

จุดรับดอกไม้

 • บริเวณทางเข้า ภ.จว.อุบลฯ,ตู้ประดิษฐานพระวิหารและจุดพักคอย
 • พื้นที่จอดรถ แบ่งเป็น 6 โซน

โซนที่1 หน้าภ.จว.อุบลฯ วัดป่าน้อย วัดแจ้ง วัดสารพัดนึก จุดจอดรถหน้ายงสงวน

โซนที่2 ศ.อ.ศอ.ตชด.22 ม.ราชภัฏอุบลฯ ห้างโลตัลอุบลฯ ห้วยม่วง ว.เทคนิคฯ รร.นารีฯ

โซนที่3 ศาลากลาง(เก่า) ศาลหลักเมือง วัดศรีอุบลฯ

โซนที่4 ลานจอดรถภายในสนามบินนานาชาติ สนามไดร์กอล์ฟ บน.21 รร.ปทุมวิทยากร

โซนที่ 5 ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)

โซนที่6 ลานจอดรถภายในค่ายสรรพสิทธิ์ฯ(มทบ.22)

ทั้งนี้-สส.สมศักดิ์ บุญประชม สนับสนุน รถบัส 1 คัน สำหรับประชาชนที่มาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

 • ตชด.22 สนับสนุน รถบัส จำนวน 4 คัน
 • มทบ.22 สนับสนุน รถบัส จำนวน 1 คัน
 • ขนส่ง สนับสนุน รถสองแถว จำนวน 30 คัน

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603