หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี


2024-02-27 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย และ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ นายอำเภอทุกอำเภอ อธิการบดี นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และภาคเอกชน โดยร่วมประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและเป็นประเด็นที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการบริหารของจังหวัดในแต่ละด้าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603