หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาแฟลาว ประจำปี 2024


2024-02-22 09:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมปากซอง แดนงาม เมืองปากซอง แขวง จำปาสัก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาแฟลาว ประจำปี 2024 และร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จการจัดมหกรรมการผลิตกาแฟ ชา และเกษตรที่ราบสูง ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการจัดการดำเนินการตามแผนพัฒนาภาคกาแฟลาวให้เข้มแข็งทีละขั้นตอนรวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในประเทศได้อย่างกว้างขวางและเป็นสินค้าโภคภัณฑ์การส่งออกที่สามารถแข่งขันกับตลาดที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603