หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม“UBON SOLAR Night Run” โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ครั้งที่ 2


2024-02-20 08:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเขื่อนสิรินธร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ครั้งที่ 2 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา โดยมีนายนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม UBON SOLAR NIGHT RUN โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย และ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม“UBON SOLAR Night Run” โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิรินธร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และใส่ใจสุขภาพ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับการจัดกิจกรรม“UBON SOLAR Night Run” โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ถือเป็นครั้งที่ 2

โดยปีนี้ เป็นปีที่จัดให้มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร ไม่จำกัดรุ่น/อายุ เพศชาย/หญิง และระยะมินิมาราธอน 12.75 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 5 รุ่นและการวิ่งเพื่อการกุศลแบบ VIP ซึ่งสามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ นันทนาการจัดการกิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดงานจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าปีที่ผ่านมา โดยเน้นแสง สี เสียง มีความเรืองแสงตามธีมของงาน การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมดีๆ และผู้ให้การสนับสนุนการกิจกรรม อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603