หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567


2024-02-16 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมเวทีกลาง คณะเกษตรศาสาตร์ ม.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมี ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวความคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” ในระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์พ.ศ.2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603