หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร ในเรื่องสถานการณ์ทางการเงินและบริบททางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจมหาภาคและเทรนด์โลกAI, Green Funds, Net-Zero”


2024-02-02 15:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 10.30 น. ณ โรงแรมแลโขงริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุฬาร ปัญจเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมร่วมเป็นวิทยากร ในเรื่องสถานการณ์ทางการเงินและบริบททางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจมหาภาคและเทรนด์โลกAI, Green Funds, Net-Zero” เพื่อให้ทาง ธกส. ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืนสีเขียวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปีบัญชี 2566 หลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่เป้าหมาย ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีบัญชี 2566”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603