หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองศาลเจ้าพุทธก๋ง ครบรอบ 164 ปี


2024-01-31 19:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 16.19 น. ณ ศาลเจ้าพุทธก๋ง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยศาลเจ้าพุทธก๋ง เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ในจังหวัดอุบลราชธานี ถูกพบโดยชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2403 ภายในศาลเจ้าประดิษฐานรูปเคารพองค์ปีงเถ่าถง ปึงเถ่าม่า เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เดิมทีศาลเจ้าแห่งนี้มีขนาดเล็ก แต่ด้วยพลังศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น จนวิจิตรงดงาม และเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ ศาลเจ้าพุทธก๋งอุบลราชธานีได้ครบรอบ 164 ปี คณะกรรมการศาลเจ้าและคณะกรรมการงานงิ้วประจำปี 2565 – 2567 จึงได้มีมติจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพุทธก๋ง ครบรอบ 164 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 โยมีการแห่มังกร และจัดงิ้วสมโภชเป็นระยะเวลา 10 วัน 10 คืน นั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพุทธก๋ง ครบรอบ 164 ปี แก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603