หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 7)


2024-01-25 18:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 7) ในเรื่องการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่ สข. 5 (อุบลราชธานี) และพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน การลงพื้นที่สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่ สข. 5 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603